Gestaltning/upprustning av innergård

Totalförnyelse – omgestaltning av innergård i Vasastan. Ny markbeläggning, cykelförvaring, växter mm. Det är en spännande och tuff utmaning att gestalta begränsade ytor och ändå balansera “önskelistan” från beställaren med en vacker och funktionell gestaltning, vilket har blivit firmans signum.

Skiss under arbetes gång.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Alléinventering/restaurering
UTEMILJÖ

Alléinventering/restaurering

Arkitektkontor: Ulla Gunnars Landskapsarkitektkontor
Ett specialområde är alléinventering/restaurering/skötselföreskrifter. Sedan 1994 har ett 80-tal alléer inventerats och bortåt 60 st åtgärdats åt Trafikverket Region Stockholm/Gotland....
Bostadskvarter, Djursholm
BOSTÄDER

Bostadskvarter, Djursholm

Arkitektkontor: Ulla Gunnars Landskapsarkitektkontor
Markprojektering av ett bostadskvarter i Djursholm, från idéskiss till bygghandling. Omsorgsfull bearbetning av ytskikt och växtval med en medveten och...