Bostadskvarter, Djursholm

Markprojektering av ett bostadskvarter i Djursholm, från idéskiss till bygghandling.

Omsorgsfull bearbetning av ytskikt och växtval med en medveten och kräsen beställare.

Projekteringsår: 1992-94.
Byggår: 1993
Beställare: Skanska
Plats: Kv Grendel. Ymervägen/Skandiavägen, Djursholm
Arkitekt: Ulla Gunnars

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Gestaltning/upprustning av innergård
BOSTÄDER

Gestaltning/upprustning av innergård

Arkitektkontor: Ulla Gunnars Landskapsarkitektkontor
Totalförnyelse – omgestaltning av innergård i Vasastan. Ny markbeläggning, cykelförvaring, växter mm. Det är en spännande och tuff utmaning att...
Alléinventering/restaurering
UTEMILJÖ

Alléinventering/restaurering

Arkitektkontor: Ulla Gunnars Landskapsarkitektkontor
Ett specialområde är alléinventering/restaurering/skötselföreskrifter. Sedan 1994 har ett 80-tal alléer inventerats och bortåt 60 st åtgärdats åt Trafikverket Region Stockholm/Gotland....