Alléinventering/restaurering

Ett specialområde är alléinventering/restaurering/skötselföreskrifter. Sedan 1994 har ett 80-tal alléer inventerats och bortåt 60 st åtgärdats åt Trafikverket Region Stockholm/Gotland.

Stora bilden är från bruksorten Rånäs. Allén med dominans av björk leder till Rånäs Kapell och ingår i ett allésystem runt Rånäs. Samtliga alléer där är inventerade och förnyade under en lång tidsperiod. Lilla bilden nedan visar Kristineholms allé i Norra Roslagen. En säregen kastanjeallé i ett pastoralt vackert landskap där tiden stått still. Nyplantering med stora kastanjer i ett lyckat samarbete med Trafikverket och driftsområdesansvariga. Detta är en av de cirka 80 alléerna inom Stockholm/Gotlands län.Kholm fixad

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Gestaltning/upprustning av innergård
BOSTÄDER

Gestaltning/upprustning av innergård

Arkitektkontor: Ulla Gunnars Landskapsarkitektkontor
Totalförnyelse – omgestaltning av innergård i Vasastan. Ny markbeläggning, cykelförvaring, växter mm. Det är en spännande och tuff utmaning att...
Bostadskvarter, Djursholm
BOSTÄDER

Bostadskvarter, Djursholm

Arkitektkontor: Ulla Gunnars Landskapsarkitektkontor
Markprojektering av ett bostadskvarter i Djursholm, från idéskiss till bygghandling. Omsorgsfull bearbetning av ytskikt och växtval med en medveten och...