Ulla Gunnars Landskapsarkitektkontor

Verksamheten är främst inriktad på detaljplanering och innefattar alla skeden i byggprocessen, från idéskiss till färdig bygghandling.

Projekten har genom åren varit detaljerad inventering/restaurering av vägalléer i mer än 20 år (Trafikverket), projektering av bostadsområden, parker, bostadsrättsgårdar och villaträdgårdar. Villaträdgårdar är en ytmässigt liten uppgift men en stor och rolig utmaning! Firma Ulla Gunnars Landskapsarkitektkontor etablerades 1990. Kontoret är beläget i Stockholm. Firmans filosofi är att vidareutveckla och förädla de kunskaper som förvärvats genom åren och anlita utomstående proffs vid behov, främst arkitekter och markanknutna konsulter ex vägprojektörer. Ledstjärnan i företaget är att tillsammans med uppdragsgivaren utveckla en fullgod produkt, där estetik och funktion ingått en skön förening.

  • Gestaltar snabbt, säkert och funktionellt trädgårdar, bostadsrätts – innergårdar, vägmiljöer och andra grönytor. Firman har en “signatur” med inslag som återkommer i olika varianter. Ingen grönyta är dock den andra lik – unik gestaltning till varje fastighet är en självklarhet. Inspiration från Englands trädgårdskonst med mjuka linjer.
  • Lång erfarenhet av att komponera vackra planteringsytor både i stort och smått. Smakfulla färgkombinationer blommor och bladfärg i främst blått, vitt, rosa och silver. Spännande inslag med solitärer och andra accenter bidrar till det lilla extra och sätter en personlig prägel.
  • Grönytor planeras med inriktning av så lite skötsel som möjligt.
  • Valfrihet för kunden – från enkla skisser till färdiga bygghandlingar, bara att välja nivå som det passar. Goda kontakter med entreprenörer för genomförande. Funktion som “ledsagare” genom projektet, håller samman entreprenaden fram till färdig produkt om så önskas. Livslång support – bara att ringa eller mejla.