Thermaenius Arkitektkontor

Arkitektur, Ekologi & Permakultur
Jag har nöjda uppdragsgivare som uppskattar vacker utformning, bra hantverk, värdefulla lösningar och även lyx.

Min vision är ett samhälle som kan försörja sig lokalt genom att boende, energi- och livsmedelsförsörjning integreras. Denna inriktning kallas för PERMAKULTUR av engelskans PERMAnent agriCULTURE. Permakultur är ett design- och planeringsredskap, som tillämpas med framgång i hela världen och som har de naturliga ekosystemens mångfald, produktivitet och resiliens som förebild. Permaculture belönades med Right Livelihood Award 1981.

 • Ny- om- och tillbyggnader – Alla sorters Byggnader i Stads- & Landsbygd. Byggnadsvård. Bad & Kök. Tomtutredning. Uppmätning av Hus & Tomt. Bygglov.
 • Alla tiders trähus – Sunda hus med lågt energibehov för flera generationer
 • Uthus – Handgjorda Trädgårdshus, Mobila Hönshus, Snygga Vagnslider och Läckra Cykelstall
 • Kretsloppshus – Kombinerade Kompost-, Höns- & Växthus
 • Trädgård – Fruktträdgårdar med praktiska & vackra ekosystem för rekreation, odling, fisk och husdjur
 • Gård och landskap– Gårdsplanering & Lyckliga Landskap
 • Permakultur design – Eko-Logiska Lösningar för Stad & Land. Urban agriculture & Eco-villages
 • Kurser – Permakultur Design grundkurs för Certifikat. Kursen ger dig en plattform att stå på, ett ramverk att hålla dig inom och verktyg för att måla bilden av ett hållbart samhälle. Du får utbildning och träning i hållbar planering och en vision av ditt eget boende så att du kan medverka i planeringsprocessen med kraft och förståelse.

Jag medverkar till vackra och praktiska helhetslösningar som skapar en levande livsmiljö och ett boende:

 • som är baserat på samverkan mellan hus och tomt och mellan växter, djur och människor
 • som lokalt ger vatten, mat och energi
 • som det är skönt och inspirerande att vara i
 • som är stabilt och skapar harmoni tack vare att allt är begripligt, kan användas på flera sätt och ständigt öka i värde

Är du intresserad av allt eller något av detta, i stort eller smått, så står jag till tjänst utifrån dina behov. Från idé och visualisering till verklighet. Jag projekterar i 3D i ARCHICAD och BIM (Building Information Model). Välkommen!

PS. Ge barnen skolträdgårdar som lär dem att skapa levande och rika landskap, som genererar frisk luft, rent vatten och ett överflöd som täcker vars och ens behov.