Studio A arkitekter - Sveriges Arkitekter

Vårt stora intresse för byggnadsvård har format arkitektkontorets inriktning.

Det innebär uppdrag med såväl dokumentation och restaurering av byggnader med stort kulturhistoriskt värde, bl.a. kyrkor och herrgårdar, som anpassning och ombyggnad av mer modern bebyggelse för nya behov, t.ex. skolor och konferensanläggningar. Vi är väl förtrogna med äldre byggnadsteknik och material, liksom vikten av kunskap om en byggnads egenskaper och historia för att kunna utföra varsamma åtgärder. I många projekt arbetar med inredning och färgsättning, t.ex. av kontor, hotell, restauranger och skolor. Vi har också stor erfarenhet av kyrkorummets förutsättningar och krav.

Både Eva och Stig har genomgått Konsthögskolans utbildning i Restaureringskonst. Christel är inredningsarkitekt och arbetar främst med våra många inredningsuppdrag. Stig har också för Riksantikvarieämbetets räkning författat boken ”Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård”, samt deltagit i utvecklingen av RAÄ’s modell för Svenska kyrkans vård- och underhållsplaner. Kontoret ingår i Olaigatan Arkitekter, en kontorsgemenskap som sitter i Centralpalatset mitt emot Örebro slott. I projekten samarbetar vi i olika konstellationer.

Specialkompetens
Ljusdesign
Inriktningar
Byggnadsvård, Fastighetsutveckling, Hus/byggnadsprojektering, Inredning