Fornvägens Serviceboende

Nybyggnad av Serviceboende i Skälby, Järfälla.

Bostadsprojekt med 12 markbostäder och gemensamma lokaler. Det småskaliga projektet ligger centralt i villaområdet Skälby i Järfälla och är ett LSS-boende (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) vilket innebär bostäder som är anpassade för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och där personal alltid finns på plats.

Projektet är gruppbostäder med vanliga individuella lägenheter och ett gemensamt allrum med kök. Framtagen programskiss har legat som underlag för detaljplanearbetet. I projektet har ett flertal skisser tagits fram där avskildhet och gemenskap varit vägledande för planlösning och arkitektonisk utformning. I arbetet med placering och byggnadsform gjorde vi även solstudier på olika alternativ och använde dessa som ett verktyg. Vald lösning är gjord i samråd med brukarrepresentanter och kommunens tjänstemän som visat stor tillfredställelse med förslaget. Kontoret har i projektet arbetat med utredningsskisser, underlag för ny detaljplan, lokalprogram, programhandlingar och projektering.

Beställare: Järfälla Kommun

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Ulvsättraskolan
BOSTÄDER

Ulvsättraskolan

Arkitektkontor: Storesund Arkitekter AB
Ulvsättraskolan Till- och ombyggnad av Ulvsättraskolan (F-6) i Kallhäll, Järfälla kommun. Tillbyggnaden är tre våningar hög och innehåller bl a...
Kvarteret Stickspåret
BOSTÄDER

Kvarteret Stickspåret

Arkitektkontor: Storesund Arkitekter AB
Nybyggnad Flerbostadshus, Älvsjö Kvarteret Stickspåret är det tredje kvarteret vid Älvsjö torg som kontoret projekterar. Kvarteret avslutar det nya torget...
Monrad´s fisk & deli

Monrad´s fisk & deli

Arkitektkontor: Storesund Arkitekter AB
Monrad´s fisk & deli, Djursholm En omfattande hyresgästanpassning för restaurangverksamhet i 2 plan i kvarteret Gullfaxe 5 vid Djursholms torg...