Storesund Arkitekter AB

Arkitektkontor i Danderyd som arbetar med alla typer av arkitektuppdrag som idé- och programskisser, bygglov, projektering och bygghandlingar.

Vårt mål är att skapa funktionell och estetiskt tilltalande arkitektur med platsens förutsättningar och önskemål från beställare och brukare som grund.

Vi utformar byggnader och miljöer i alla skeden från inledande idéskisser till bygghandlingar. Våra uppdrag är om-, till- och nybyggnader av flerbostadshus, skolor, förskolor, idrottsanläggningar, kontor, privatbostäder. Bland våra beställare finns kommuner, Skansen, bostadsföretag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag privatpersoner och privata företag.

Arkitektkontoret ligger mitt i Danderyd, på vackra Länsmansgården. Inom företaget finns arkitekter certifierade i Miljöbyggnad, utbildade i BAS-P samt certifierad sakkunnig av Tillgänglighet. Vi åtar oss även uppdrag som projekteringsledare. Storesund Arkitekter sysselsätter idag 12 arkitekter, byggnadsingenjör och inredare.

Storesund Arkitekter ägs och drivs idag av Marie Storesund Ark SAR/MSA.

Ni hittar mer information och fler projekt på vår hemsida www.storesund.nu

Välkomna att ringa, maila eller besöka oss!