Flerfamiljshus, Östersund

Renovering av fönster, balkonger, fasader och tak på flerbostadshus i tre våningar uppfört 1913. Förslag till utformning av nya balkonger, trappa och räcken. Klassad som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad av riksintresse (K-märkt).

Projektperiod: 2013 – 2015
Projekttyp: ombyggnad, renovering
Uppdragsgivare: Privat

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Fröfabriken, Landskrona
KOMMERSIELLA LOKALER

Fröfabriken, Landskrona

Arkitektkontor: Stina Torén AB
Ombyggnad av industri- och lagerbyggnad där Weibulls tidigare hanterat fröer och utsäde. Huvudbyggnaden stod klar 1943 och har byggts om...