Sirjes arkitektur & design

sirje_portrait_beskuren

Min strävan är att vara lyhörd för dina önskemål, så att vi gemensamt når ett resultat som båda kan vara stolta över och som passar din ekonomi.

Tänker du bygga nytt eller bygga om villa, fritidshus? Förnya kök/badrum, materialval, färgsättning?
Jag arbetar med alla slags bostäder, kontor, restauranger, inredning, färgsättning, fasadrenovering, illustrationer med mera. Allt från bolla idéer och göra idéskisser till färdig bygghandling, upphandlingsunderlag och utvärdering av anbud. Inget uppdrag är för litet.
Åtar mig även uppdrag som kontrollansvarig enl. PBL. Jag arbetar i nätverk med erfarna byggkonsulter.
Examen CTH, KKH. Kontrollansvarig nivå N.
Uppdragsgivare: Privata beställare, Företag, Gatu- o Fastighetskontoret i Stockholm, Marbodal, Privata fastighetsbolag, Bostadsrättsföreningar.