S-XL arkitektservice

S-XL Architects arbetar inom ett brett spektrum av projekt, bostäder, kontor, hotell och handel.

S-XL arkitektservice

Med stort personligt engagemang utför vi uppdrag åt både företag och privatpersoner. I vår roll som arkitekter ingår att råda våra kunder vid olika åtgärder, se till att kundens önskemål speglas i alla steg samt fastställa kundens behov på våra ritningar.

Våra arkitekttjänster omfattar bl.a. att utreda förutsättningarna för projektet och med utgångspunkt från de i arkitektprogrammet angivna kraven, redovisa alternativa lösningar – från grundläggande gestaltning och skisser till projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Här ingår såväl CAD-ritningar och beskrivningar samt visualiseringar.