S-XL Architects AB

Our Profile

S-XL Architects skapar innovativa lösningar genom kommersiell och hållbar arkitektur.

S-XL arkitektservice

Med stort personligt engagemang utför vi uppdrag åt både företag och privatpersoner. I vår roll som arkitekter ingår att råda våra kunder vid olika åtgärder, se till att kundens önskemål speglas i alla steg samt fastställa kundens behov på våra ritningar.

Våra arkitekttjänster omfattar bl.a. att utreda förutsättningarna för projektet och med utgångspunkt från de i arkitektprogrammet angivna kraven, redovisa alternativa lösningar – från grundläggande gestaltning och skisser till projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Här ingår såväl CAD-ritningar och beskrivningar samt visualiseringar.

Values and methods

En liten (S) investering i arkitektur och design gör en extra stor (XL) skillnad. Vi levererar smarta små till extra stora (S-XL) lösningar till våra kunders projekt. Kreativa och hållbara lösningar inom budgeten och tidsplanen är S-XLs grundvärden.

Our clients

S-XL Architects arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från detaljplaner och bostäder, hotel, kontor och detaljhandel. Vi gör uppdrag åt såväl fastighetsutvecklare, fastighetsägare, hyresgäster och privata beställare.

History

S-XL Architects AB bildades 2009 av arkitekten William Maruschak med över 20 års erfarenhet från små till stora projekt inom fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och hyresgästanpassning. William har en examen i ”Environmental Design” från OCAD i Toronto, Canada och en arkitektexamen från CTH i Göteborg.