Spatial Architecture Stockholm

Rumslig arkitektur Stockholm

Spatial Architecture Stockholm är ett arkitektföretag och förlag som innehar kompetens inom nedanstående områden:

  • forskning och vetenskapliga produktioner som faktaböcker inom arkitektur och vårdarkitekturområdet
  • Spatial Architecture Stockholm deltar i arkitektuppdrag av olika typ
  • avancerade kunskaper i 3D- och 5D-projektering samt kompetens när det gäller de flesta på marknaden förekommande program som används för arkitektuppdrag och flera av programmen i Adobe Creative Cloud
  • möbeldesign och inredningsarkitekturbokhylla 3