Spatial Architecture Stockholm

Rumslig arkitektur Stockholm

Spatial Architecture Stockholm är ett arkitektföretag, förlag och en webbshop för böcker som innehar kompetens inom nedanstående områden:

  • Spatial Architecture Stockholm är ett förlag som publicerar böcker och e-böcker vanligtvis böcker om arkitektur men även andra typer av publikationer t ex skrifter.
  • Spatial Architecture Stockholm är en webbshop för böcker, e-böcker och skrifter och det är mest böcker om arkitektur som säljs. I webbshoppen säljs också antikvariska böcker. Webbshoppen vänder sig till kunder i Norden.
  • Spatial Architecture Stockholm deltar i olika arkitektuppdrag och gör ofta arkivresearch till böcker och arkitektuppdrag.
  • Jag som äger företaget har kompetens när det gäller de flesta på marknaden förekommande program som används för arkitektuppdrag och flera av programmen i Adobe Creative Cloud.
    • möbeldesign och inredningbokhylla 3