Ritbyrån Margareta Jonsson

Min målsättning är att med engagemang och lyhördhet för kundens önskemål komma fram till den bästa lösningen.

Ritbyrån hjälper dig med:

  • idéer
  • skisser
  • om-, till- och nybyggnader
  • bygglovsritningar
  • färgsättningar
  • 3D-skisser i datorn
  • presentationsmaterial

Jag gick ut från Chalmers 1986 och har ett kompletterande år inredningsarkitektur i min examen. Sedan 1995 arbetar jag i egen regi med varierande uppdrag, både för privatpersoner och företag.