ritahus.se

Per Kindahl har haft eget arkitektkontor sedan 1999 och har över 20 års erfarenhet av att rita hus och privata boenden.

ritahus arbetar med att rita hus med funktion, design och en känsla som ska spegla både husets omgivningar och  uppdragsgivaren bakom projektet. Per har en bred erfarenhet av att bistå uppdragsgivaren under hela projektet. Att bygga är  ofta en både tidsödande och kostsam process.

ritahus är inriktat på att hjälpa beställare som vill uppnå sin dröm om ett eget hus utan att vända sig till en typhus fabrikant  eller till en byggare som rekommenderar att bygga huset på det sätt som bäst passar honom själv och hans egen  produktionsapparat istället för uppdragsgivarens dröm. Per är arkitekt och kan som konsult vara en fristående rådgivare för  beställaren genom hela processen, allt ifrån de första skisserna via bygget till det färdiga huset.