Gamlestaden

Ett nytt Gamlestadstorg med funktionsblandning och kontakt med ån skapas vid den uppgraderade kollektivtrafikknutpunkten.

De obebyggda delarna av stadsdelen kompletteras med flerbostadshus och verksamheter. Förslaget förstärker den befintliga stadsmässigheten, både rumsligt och funktionellt.

Beställare: Göteborgs kommun

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Bostadsgård Brf Oscar Linné
BOSTÄDER

Bostadsgård Brf Oscar Linné

Arkitektkontor: Radar arkitektur & planering AB
Totalombyggnad av bostadsgård på bjälklag. Gestaltning, kostnadsberäkning, projektering, medverkan under byggnation. Bostadsgård i centrala Göteborg, vid kulturhistoriskt värdefullt bostadshus från tidigt...