Wäckare Äng

63 hus som böljar fram

 

De 63 par-och radhusen är grupperade kring två intima gaturum åtskilda av ett ängslandskap. Genom området slingrar en böljande gräsvall som ger området identitet och stadga. Takåsarna lutar två grader vilket också skapar en böljande form. Det ger en varierad gatubild och låter byggnaderna smälta väl in i landskapet. Lutningen skapar även spännande rum interiört.Energiresursfrågan betonas både i produktion och driftsfas. Resurssnål uppvärmning, passiv solinstrålning, lokalt omhändertagande av dagvatten och sunda byggnadsmaterial ger ett miljöanpassat boende. Vi har arbetat med programhandlingar, underlag för kommunens detaljplan och bygglov för hus och landskap. Detta har inneburit samordning av trafik- och landskapsplanering, situationsplan för hela området, hustyper, energiplan och ett samlande arkitektoniskt koncept.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Chimney
KOMMERSIELLA LOKALER

Chimney

Arkitektkontor: pS arkitektur AB
Nytt mediahus på Skeppsbron De nya lokalerna ligger i Tullhuset på Skeppsbron. Den K-märkta 1700-talsbyggnaden har anpassats till tekniskt...
Fjällhuset
BOSTÄDER

Fjällhuset

Arkitektkontor: pS arkitektur AB
Fjällhuset Skarven finns i två storlekar, LillSkarven och StorSkarven, som har fått sitt namn efter två fjälltoppar i Härjedalen Fjällhusen...
Magnora
KOMMERSIELLA LOKALER

Magnora

Arkitektkontor: pS arkitektur AB
Kreativ elegans i Mästerhuset Magnora bedriver rådgivning i kommunikation och förvaltar kunskapsföretag. Höga krav och ambition förenat med intresse...