Fjällhuset

Fjällhuset Skarven finns i två storlekar, LillSkarven och StorSkarven, som har fått sitt namn efter två fjälltoppar i Härjedalen

Fjällhusen är designade för Funäsdalsfjällens klimat och designtradition. Utsidan har en reducerad och karg arkitektur, historiskt förankrad i Härjedalens “laduarkitektur.” Insidan är klädd i obehandlad furuplywood och naturskiffer som kontrasterar mot det vita vinterlandskapet. Byggnadsmaterial och tekniska installationer håller mycket hög standard och har valts med stor omsorg för att uppnå lång hållbarhet, låg energiförbrukning och rätt “känsla”. Det 10:e Skarvenhuset produceras vintern 2015/16.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Chimney
KOMMERSIELLA LOKALER

Chimney

Arkitektkontor: pS arkitektur AB
Nytt mediahus på Skeppsbron De nya lokalerna ligger i Tullhuset på Skeppsbron. Den K-märkta 1700-talsbyggnaden har anpassats till tekniskt...
Wäckare Äng
BOSTÄDER

Wäckare Äng

Arkitektkontor: pS arkitektur AB
63 hus som böljar fram De 63 par-och radhusen är grupperade kring två intima gaturum åtskilda av ett ängslandskap....
Magnora
KOMMERSIELLA LOKALER

Magnora

Arkitektkontor: pS arkitektur AB
Kreativ elegans i Mästerhuset Magnora bedriver rådgivning i kommunikation och förvaltar kunskapsföretag. Höga krav och ambition förenat med intresse...