Alléträden

Dessa 16 meter höga reklamskyltar står vid E4 vid Stora Wäsby allé och Infra City.

Syftet är att återupprätta den 400 år gamla lindallén till Wäsby slott som på 60-talet klövs itu av E4 dragningen. Skyltarna skapar en tydligare visuell koppling mellan alléns östra och västra sida. På 2 av träden sitter digitala LED-skyltar.Trädens unika konstnärliga utformning och placering har blivit ett nytt landmärke och en ny nordlig port till Upplands Väsby. Skyltarnas hela konstruktion byggs i cortenstål och kommer med åren att få en allt klarare rostig rödton. Trädens unika konstnärliga utformning och placering har blivit ett nytt landmärke och en ny nordlig port till Upplands Väsby. Skyltarnas hela konstruktion byggs i cortenstål och kommer med åren att få en allt klarare rostig rödton.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Chimney
KOMMERSIELLA LOKALER

Chimney

Arkitektkontor: pS arkitektur AB
Nytt mediahus på Skeppsbron De nya lokalerna ligger i Tullhuset på Skeppsbron. Den K-märkta 1700-talsbyggnaden har anpassats till tekniskt...
Wäckare Äng
BOSTÄDER

Wäckare Äng

Arkitektkontor: pS arkitektur AB
63 hus som böljar fram De 63 par-och radhusen är grupperade kring två intima gaturum åtskilda av ett ängslandskap....
Fjällhuset
BOSTÄDER

Fjällhuset

Arkitektkontor: pS arkitektur AB
Fjällhuset Skarven finns i två storlekar, LillSkarven och StorSkarven, som har fått sitt namn efter två fjälltoppar i Härjedalen Fjällhusen...