SICKLA GYMNASTIKHALL

Den slutna, skulpturala volymen i vit betong med sina urgröpta entréer, utgör med sina omsorgsfullt utformade detaljer och utvalda material, en tydlig volym i landskapet. Gymnastikhallens placering belyser Sickla skolbyggnads fria placering i landskapet och definierar platsen genom att utgöra en rygg mot trafiken och den omgärdande storskaligheten.

Det nya tillägget till platsens konstellation av volymer utgör både skolbarnens gympahall och elitgymnasternas träningshall. Volymens trygga tyngd står i kontrast till den utmaning av tyngdlagen som gymnasternas aktivitet innebär. Spåren i volymens yta, ”streckkoden”, är utformad för att med sin till synes slumpartade placering, trolla bort elementskarvar och därmed göra volymens helhet läsbar. Dagsljus släpps in genom taklanterniner och genom de öppna entréerna. Mikael Göranssons konstnärliga utsmyckning förtydligar ytterligare idén om en sammanhållen volym, där det konstnärliga arbetet integreras med materialet och volymen.

Projektgrupp
Petra Gipp, Maria Videgård, Kalle Hjalmarsson
Tidiga skeden: Petra Gipp, Katarina Lundeberg, Per Gyllhammar

Konstnärlig utsmyckning: Mikael Göransson

Fotograf: Åke E:son Lindman och Mikael Olsson

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Örnberget – ryggrad vid brant

Örnberget – ryggrad vid brant

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
En smal plats högt upp på en brant riktar sig mot och ser ut över Stockholms inre skärgård. Platsen möter...
Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs
Kulturhistorisk bebyggelse

Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
Lindéngruppen har idag sitt huvudkontor i en disponentvilla från 1805, som tidigare ägts av Höganäs AB. Denna byggnad, Bruksgården, ingår...
Liljevalchs konsthall

Liljevalchs konsthall

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
INBJUDEN TÄVLING – HEDERSOMNÄMNANDE Hedersomnämnande “Ett förslag med stora arkitektoniska kvaliteter med ett självständigt uttryck av sällan skådat slag. Tidlöshet...