Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs

Lindéngruppen har idag sitt huvudkontor i en disponentvilla från 1805, som tidigare ägts av Höganäs AB. Denna byggnad, Bruksgården, ingår i ett område klassat som riksintresse, där huvudbyggnaden med dess flyglar anses vara av högsta kulturvärde.

Vid den kommande om- och tillbyggnaden visas stor omsorg och hänsyn inför den historiskt värdefulla miljön, samtidigt som den tänkta tillbyggnaden, en parafras på den skånska längan, formar sig som ett tydligt samtida avtryck. Tillbyggnaden är en sammanhållen skulptural volym, i tegel och platsgjuten betong, med tydliga intryckta respektive utskjutande partier.

Tillbyggnadens massivitet, dess muröppningar och koncentrerade ljus står i kontrast till huvudbyggnadens putsade murverk. I mötet mellan volymerna skapas en koppling, en tydlig situation där gammalt och nytt griper tag i varandra. Tillbyggnadens material har en direkt relation till platsen, leran och fogen som sammanbinder, kopplar till de inre rummens materialitet, betongen, samtidigt som de detaljerar och förfinar byggnadsmassan, bryter ned skalan och skapar en dialog med den omgivande miljön.

En bärande del av projektet är konsten, som integrerar rumssekvenser, plan och organisation på ett medvetet sätt.

Den ursprungliga kvartersstrukturen återinförs och möjliggör den offentliga karaktären på Gruvtorget att delvis fortleva, där merparten av tidigare publika byggnader konverterats till bostäder. Förhållandet till stadsrummet är viktigt, ett rum där arkitekturen tillåts berika och skapa förutsättningar, där nya tillägg integreras med den samtida stadsbilden, där stor respekt visas för alla tidslager.

Projektgrupp:Petra Gipp, Jonas Hesse, Maria Videgård, Kalle Hjalmarsson, Malin Heyman, Maria Cagnoli, Marco Nathansohn, Giulia Donati

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Örnberget – ryggrad vid brant

Örnberget – ryggrad vid brant

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
En smal plats högt upp på en brant riktar sig mot och ser ut över Stockholms inre skärgård. Platsen möter...
Liljevalchs konsthall

Liljevalchs konsthall

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
INBJUDEN TÄVLING – HEDERSOMNÄMNANDE Hedersomnämnande “Ett förslag med stora arkitektoniska kvaliteter med ett självständigt uttryck av sällan skådat slag. Tidlöshet...
Stupet – refugium vid en trappa
BOSTÄDER

Stupet – refugium vid en trappa

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
Vandringen tar sin början vid husets entré, fortsätter genom volymen och leder vidare ner mot vattnet. En ljusspalt i husets...