Liljevalchs konsthall

INBJUDEN TÄVLING – HEDERSOMNÄMNANDE

Hedersomnämnande “Ett förslag med stora arkitektoniska kvaliteter med ett självständigt uttryck av sällan skådat slag. Tidlöshet och skönhet förmedlas i förslaget som blir ett konstverk i sig.”

Liljevalchs nya tillbyggnad markerar sig som ett tydligt element på platsen, en skulpterad volym med en egen identitet. Tillbyggnaden samspelar med Liljevalchs befintliga kompakta och slutna kropp, läser dess arkitektur och organisation och låter ett samtida skulpterat avtryck teckna sig på platsen. Liljevalchs konsthall med dess trädgårdskafé Blå Porten är en sammanhållen anläggning som tydligt definierar en yttre gräns, där massa och skala skapar inre och yttre rum som tydligt relaterar till konsthallens komplexa kontext och till staden.
En skulpterad kropp griper tag i den yttre gränsen mot väster, och mellan gammalt och nytt skapas en passage som, likt en lanternin, drar ned ljuset mellan volymerna. En tydlig situation skapas där gammalt och nytt griper tag i varandra.

6

Fem arkitektkontor är inbjudna att delta i tävlingen:
Snøhetta/J Orunn Sannes/Greger Ulf Nilsson
Wingårdhs Arkitekter/Ingegerd Råman/Claes Söderqvist/Petter Hauffman
Lundgard & Tranberg/Charlotte Sabroe/Finn Reinbothe
Kengo Kuma & Ass/Belatchewark/Sweco/Ulrika Wärmling
Petra Gipp Arkitektur AB/Ulf Nordfjell/Sune Nordgren

7

Projektgrupp
Petra Gipp,  Jonas Hesse, Malin Heyman, Emil Bäckström, Susanna Bremberg, Jasmien Wouters, Dacil Lorente Snowdon, Maja Hjertén Knutsson, Daniel Andersson, Maria Cagnoli, Marco Nathansohn
Landskapsarkitektur: Ulf Nordfjell, Tiina Henning Wademeier
Konst: Sune Nordgren

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Örnberget – ryggrad vid brant

Örnberget – ryggrad vid brant

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
En smal plats högt upp på en brant riktar sig mot och ser ut över Stockholms inre skärgård. Platsen möter...
Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs
Kulturhistorisk bebyggelse

Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
Lindéngruppen har idag sitt huvudkontor i en disponentvilla från 1805, som tidigare ägts av Höganäs AB. Denna byggnad, Bruksgården, ingår...
Stupet – refugium vid en trappa
BOSTÄDER

Stupet – refugium vid en trappa

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
Vandringen tar sin början vid husets entré, fortsätter genom volymen och leder vidare ner mot vattnet. En ljusspalt i husets...