Katedralen, en uppfinnarverkstad för audiovisuell design

Katedralen, en uppfinnarverkstad för audiovisuell design, formar en byggnad som verkar i spänningsfältet mellan två olika landskap, både som form och idé.

Byggnaden är placerad i gränslandet mellan teknologi och orörd vassmark, Mjärdevi Science Park med sin storskaliga bebyggelse, och randområdet mellan infrastruktur och bebyggelse där betes- och vassmark fått expandera. Byggnadens placering och utformning är en konsekvens av denna kontext, där volymen kilar in sig i den befintliga bebyggelsen och öppnar upp sig mot det omgivande landskapet, både i plan och sektion.

En skulptural form i grov asfaltspapp, betong och granplywood definierar verksamheten, där dess kontenta låter sig manifesteras i volymens inre – Katedralen. Det skulpturala ger en tydlighet gentemot både platsen och programmet, det skapar koncentration och fokus kring verksamheten, samtidigt som det inre rummet möjliggör en plats i det yttre landskapet. Byggnadens material låter sig omformas under processen, verksamhetens utveckling, de tillåts förändras genom bearbetning och nya överlagringar samt åldras och därmed förhöja upplevelsen av de inre och yttre rummen över tid.

Verksamheten består i utveckling av audiovisuell design, här möts människor från hela världen för att utveckla ny design och teknik, här sker konst- och kulturevenemang, utställningar, happenings och andra möten som möjliggör för besökarna att ta del av samtidens uttryck inom design och teknik.

Projektgrupp: Petra Gipp, Maria Videgård, Malin Heyman, Solmaz Beik, Jasmien Wouters

Foto: Åke E:son Lindman, Björn Sandlund

 

 

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Örnberget – ryggrad vid brant

Örnberget – ryggrad vid brant

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
En smal plats högt upp på en brant riktar sig mot och ser ut över Stockholms inre skärgård. Platsen möter...
Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs
Kulturhistorisk bebyggelse

Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
Lindéngruppen har idag sitt huvudkontor i en disponentvilla från 1805, som tidigare ägts av Höganäs AB. Denna byggnad, Bruksgården, ingår...
Liljevalchs konsthall

Liljevalchs konsthall

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
INBJUDEN TÄVLING – HEDERSOMNÄMNANDE Hedersomnämnande “Ett förslag med stora arkitektoniska kvaliteter med ett självständigt uttryck av sällan skådat slag. Tidlöshet...