Huset på klippan – Stockholms skärgård

En brant klippa 28 m över havet, milsvid utsikt över fjärden.

Två volymer griper tag i varandra och skapar förutsättningarna för det liv som levs här. Enkla sovceller och ett stort, generöst allrum som flyter ut över de blanka klipporna. Som en spalt mellan dessa två volymer formar sig en invändig ljusgård, med ett överljus från en stor taklanternin. Tanken är att skapa ett snitt som förtydligar husets två delar, den mer slutna introverta och den generöst utåtriktade.

Terrassernas lådform har gjorts till en del av volymen, vilket är ett sätt att hålla samman och koncentrera formen, och ansluta den mot mark. Från sovrumsterrassen leder en utvändig trappa, även den inskuren i volymen, upp till taket. Materialen och detaljerna är valda med omsorg för att uttrycka en arkitektonisk helhet. Grundläggningen sker på en öppen plintgrund som höjer sig över marken och lämnar platsen orörd, en önskan om att göra en så liten åverkan på platsen som möjligt, både visuellt och idémässigt.

 

Projektgrupp: Petra Gipp, Katarina Lundeberg, Veronica Carlsson.
Fotograf: Åke E:son Lindman, Petra Gipp Arkitektur och beställaren.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Örnberget – ryggrad vid brant

Örnberget – ryggrad vid brant

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
En smal plats högt upp på en brant riktar sig mot och ser ut över Stockholms inre skärgård. Platsen möter...
Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs
Kulturhistorisk bebyggelse

Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
Lindéngruppen har idag sitt huvudkontor i en disponentvilla från 1805, som tidigare ägts av Höganäs AB. Denna byggnad, Bruksgården, ingår...
Liljevalchs konsthall

Liljevalchs konsthall

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
INBJUDEN TÄVLING – HEDERSOMNÄMNANDE Hedersomnämnande “Ett förslag med stora arkitektoniska kvaliteter med ett självständigt uttryck av sällan skådat slag. Tidlöshet...