Ekonomibyggnad vid Ulriksdals begravningsplats

En begravningsplats och dess funktioner vill vi se som en plats som är naturligt koppad till livet.

Till livets utveckling genom tiden och världen, något som slingrar sig fram och helt plötsligt en dag kan ta slut eller skapa oväntade möten med andras död eller nära anhörigas död. Ett avdramatiserat förhållande till döden gör livet lättare att leva.

Ekonomibyggnad vid Ulriksdals begravningsplats infogar sig i platsens rika och storslagna natur. Vi anser att det lämpar sig bäst att lägga två volymer i vinkel mot nordväst. Verkstadsdelens volym sträcker sig uppåt ekbacken och eklunden i en riktning mot ett framtida kapell. Därmed exponeras en långsträckt obruten fasad som en fond mot begravningsplatsen och skärmar av den aktivitet som försiggår på ekonomibyggnadens gård. Ytterligare en volym i rakt nordlig riktning skärmar av gården och dess parkering mot slänten upp mot ekbacken. Ekonomibyggnaden består av två volymer i två material, betong och trä som greppar om varandra. Platsen skall fungera för olika trosriktningar och därför mer ta upp vandringen mellan liv och död ur ett mänskligt perspektiv än förknippat med en viss religion. Byggnaden skall fungera som en entré till parken och kyrkogården. En byggnad som visar sin praktiska funktion, tangerar det industriella men som också har något av en stolthet och lätthet som kan representera kyrkogårdens fria utformning. För de som arbetar på kyrkogården, med parken, gravar och gravsättning vill vi att att byggnaden skall ha en värdighet, fina rum och fint ljus. Rikedomen i byggnaden ges genom ett väl avvägt ljus och väl avvägda utblickar från de olika funktionerna.

Nominerad till nordiskt arkitekturpris 2011.

Projektgrupp: Petra Gipp, Maria Videgård, Malin Heyman, Kalle Hjalmarsson, Katarina Lundeberg,
Beställare: Solna kyrkogårdsförvaltning

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Örnberget – ryggrad vid brant

Örnberget – ryggrad vid brant

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
En smal plats högt upp på en brant riktar sig mot och ser ut över Stockholms inre skärgård. Platsen möter...
Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs
Kulturhistorisk bebyggelse

Bruksgården – Lindéngruppen, Höganäs

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
Lindéngruppen har idag sitt huvudkontor i en disponentvilla från 1805, som tidigare ägts av Höganäs AB. Denna byggnad, Bruksgården, ingår...
Liljevalchs konsthall

Liljevalchs konsthall

Arkitektkontor: Petra Gipp arkitektur AB
INBJUDEN TÄVLING – HEDERSOMNÄMNANDE Hedersomnämnande “Ett förslag med stora arkitektoniska kvaliteter med ett självständigt uttryck av sällan skådat slag. Tidlöshet...