Petra Gipp arkitektur AB

Petra Gipp arkitektur grundades 2009 av Petra Gipp. Kontoret har uppmärksammats för sitt skulpturala formspråk och innovativa arbete i både privata och offentliga projekt. Petra Gipp arkitektur har vunnit ett antal arkitekturpriser, är publicerade i ett flertal böcker och magasin och har medverkat på arkitekturutställningar i bl.a. Stockholm, Helsingfors, Venedig, Wien, New York och Memphis.

Katedralen
Katedralen – Petra Gipp arkitektur. Foto: Björn Sandlund

Petra Gipp arkitektur har en ambition att skapa arkitektur med en genomtänkt relation till beställarens krav och platsens karaktär. Kontoret arbetar på djupet med rumsgestaltning, rörelse och byggnadsteknisk problemlösning för att uppnå en arkitektonisk helhet. Arbetet utgår ifrån en huvudidé och fortsätter ned till utformningen av medvetna detaljer och materialval.

Stupet – refugium vid en trappa – Petra Gipp arkitektur. Foto: Åke E:son Lindman

Projektens utveckling sker i nära samarbete med beställare, hantverkare och leverantörer för att utforma en såväl arkitektonisk som ekonomisk och ekologiskt försvarbar lösning. Kontorets strävan är att göra hus med enkla, väl artikulerade rum som förhåller sig till de specifika omständigheterna i varje projekt; känslighet mot platsen, ljuset och dess natur.

m-3-5
Skogsvaktarstugan – Petra Gipp arkitektur. Foto: Åke E:son Lindman

De frågeställningar som projektet innehåller skall lösas utan att ge avkall på logistik och funktion men vi vill basera projektet på en arkitektonisk idé som ger byggnaden ett uttryck i materialhållning, skala och proportion. En kvalitativ byggnad lever längre och får dess förvaltare att med stolthet vårda byggnaden. Ambitionen inom kontoret är väl genomförda handlingar och aktiv delaktighet i både upphandlingar och projekteringen. Detta möjliggör besparingar i projektet och bidrar därmed till bättre slutresultat.

Huset på klippan – Petra Gipp arkitektur. Foto: Åke E:son Lindman