Kv Båtsmannen – Vindspåbyggnad

En envis och modig byggherre, ägare av en vacker hyresfastighet ifrån 1880-talet på Södermalm i Stockholm ville låta förädla och utveckla denna genom att låta bygga på en våning, innehållande två stora etagelägenheter.

Stadsbyggnadskontorets krav var att takets höjd inte översteg grannhusets. Då vi beslutat att denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad skulle få ett nytt modernt tillägg var glas ett självskrivet material att utgå ifrån, då detta kompletterar och även lyfter fram den bef fasaden med sina vackra pilastrar. Kungsbalkongen som löper längs hela fasaden ut mot Östgötagatan kändes självklar.

Vid en första anblick kan det vara lätt att tro att projektet enbart skapats för att få en visuell effekt, men faktum är att det mer är ett resultat ifrån dess praktiska och fysiska förutsättningar. Fasaden har en fri form som modellerats fram med hjälp av modell för att finna rätt uttryck, och för att hålla glasfasaden så tydlig som möjligt är den utformad som konstruktivt glas, där det inre och yttre glaset går omlott, med bärande pelare invändigt.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Bring Citymail
KOMMERSIELLA LOKALER

Bring Citymail

Arkitektkontor: PAD arkitekter
PAD arkitekter har arbetat med Bring Citymail under flera år och löpande vidareutvecklat konceptet för deras lokaler. Konceptet har en...