Östersunds rådhus

Ombyggnad av befintliga kontors- och mötesrum till nytt kundkontaktcenter i huvudbyggnaden uppförd 1912, samt om- och tillbyggnad av reception och entréhall i tillbyggnad från 1967.

Projektperiod: 2012 – 2013
Projekttyp: om- och tillbyggnad
BTA: 150 kvm
Uppdragsgivare: Månsson & Hansson AB för Östersunds Kommun

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Atlant Arkitekter AB

Atlant Arkitekter AB

Genom lyhördhet och dialog strävar vi efter att leverera platsspecifika lösningar av hög kvalitet. Lösningar baserade på dina önskemål, din...
Blank Arkitekter AB

Blank Arkitekter AB

Blank Arkitekter AB är ett ungt stockholmsbaserat arkitektkontor som tar sig an både små och stora projekt med samma stora...
Lundgren Guldhammer Arkitekter AB

Lundgren Guldhammer Arkitekter AB

Lundgren Guldhammer Arkitekter är ett ungt kreativt arkitektkontor med bas i Stockholm, grundat av svenske arkitekten Ejje Lundgren och danska...