Nod 55 arkitektur & konst AB

Arkitektur och konst  

Nyckelorden är arkitektur och konst för en hållbar utveckling. Vi vänder oss till både privatpersoner och företag som behöver arkitekthjälp i form av rådgivning, utredningar skisser, ritningar och beskrivningar

Kontoret arbetar med byggnadsprojektering i BIM (Building information modeling) från idestadiet fram till färdiga handlingar för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnader samt inredning.  Kontoret arbetar även med visualiseringar, VR-presentationer, konstnärlig utsmyckning och tillhandahåller digitala tryck och t-shirts från egna digitala konstverk.

Arkitektkontor kan även anlita mig som underkonsult.