Netré Planering och Arkitektur

Kontoret erbjuder formell handläggning av detaljplaner, projektledning samt skisser och underlag vid utveckling av fastigheter. Cirka 15 års erfarenhet av planering i alla dess skeden och från olika platser i Sverige. Typiska uppdrag är planstöd till kommunala eller privata beställare samt skiss- och utredning inför markanvisning eller förvärv.

Vid sidan av ordinarie verksamhet bedrivs proaktivt arbete såsom hitta projektmöjligheter samt koncept kring framtida bostadsmiljöer.

Tveka inte att höra av er.

www.netre.se