Möller arkitekter AB

Möller arkitekter är ett kreativt kontor huvudsakligen verksamt i södra Sverige.

Genom åren har vi framgångrikt arbetat med projekt inom en rad områden såsom stadsplanering, bostäder, skolor, kontor, industri, vårdanläggningar och inredning. Vår tyngdpunkt ligger sedan många år på bostadsprojektering i alla former. En särskild omsorg om bostadskvalitéer i kombination med ekonomi har gjort att vi fått uppfört mer än 2500 bostäder under 20 år.

Samma omsorg efterfrågas naturligtvis även av villakunder varför vi alltid har ett antal privathus under arbete. Processen att jobba direkt mot brukaren är oerhört stimulerande vare sig det rör sig om små ombyggnader eller flärdfulla nybyggen.

Som en kontrast till arbetet på byggnaders detaljnivå arbetar vi också med stadsplanering. Vi har utformat flera nya stadsdelar i Skåne och Halland som nu växer upp och fylls med liv på ett sätt som inspirerar. Vår grundsyn är att det måste finnas en regional förankring i arkitekturen såväl som förnyelse. Vi har en ambition att lämna ifrån oss arbete av högsta kvalitet, vilket ska resultera i projekt präglade av skönhet och användbarhet, en omsorg om resurser, med människan i centrum.