Sonnsjö Arkitektkontor AB

Sonnsjö Arkitektkontor är ett mindre kontor med bred erfarenhet. Erfarenheten sträcker sig från större publika byggnader och planarbeten till små projekt och inredningar.

Kontorets grundare Mikael Sonnsjö har under många år lett större och komplexa projekt med höga krav på arkitektur och teknik. Vi stimuleras av sammanhang där förutsättningar och program utmanar och där kraven på arkitekturen är höga.

Vi arbetar pragmatiskt utifrån en stark idégrund. Vi intresserar oss för det konkreta utförandet och ser materialval och detaljutförande som en förlängning av de grundläggande idéerna och följer gärna projektet från inledande skisser, genom projektering till slutligt utförande på plats.