Mikael Bergquist arkitektkontor AB

Ambitionen är att skapa mervärde genom en lyhörd och engagerad dialog med våra beställare.

Mikael Bergquist, arkitekt SAR/MSA, driver sedan 1996 eget kontor i Stockholm. Arbetar med projekt åt företag, statliga myndigheter och privatpersoner. Uppdragen innefattar villor och fritidshus, komplexa ombyggnader, fastighetsutveckling och renoveringar/restaureringar.