Martin Mirelius Arkitektkontor AB

Arkitektverksamhet som sedan starten 2004 genomfört uppdrag av åtskilliga karaktärer för exempelvis privata uppdragsgivare, bostadsrättsföreningar och företag. Projekten har en spridd variation från om- till- och nybyggnad av bostadshus, transformering av kommersiella fastigheter, konvertering av lokaler till bostäder, restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inredning av kontor och ritande av Attefallshus.