Villa T

Villa T

Foto : Åke E:son Lindman

Udden i mellanskärgården vetter mot två skilda landskapsrum. I sydost har man vidsträckt utsikt mot en större fjärd med dess ofta vinddrivna yta och brytande sjö mot stranden. I nordväst ligger en skyddad hamnvik på vars andra sida bryggor, båthus och bybebyggelse i klassisk skärgårdsstil från sent 1800-tal bildar fond.

Man når udden via en kort gångstig genom lummig grönska. En svagt sluttande grässlänt löper tvärs över udden mellan fjärden och hamnviken. Bortom denna sveper en låg bergsrygg i samma riktning. Byggnadens långsträckta volymer har placerats på bergsryggen och spänner mellan platsens två karaktärer; den lugna hamnviken och den vildare fjärden. Placeringen och volymerna förstärker grässläntens västvända rumslighet och ansluter till uddens huvudriktning.

anlita-arkitekt-margen-wigow-villa T5.jpg

Två smala, sinsemellan förskjutna volymer, stora glasytor och synlig stomme med delvis utanpåliggande pelare bidrar till husets karaktär. Till detta kommer materialvalen; granitsockel, faluröda träpaneler och gräsklädda tak som skall förankra byggnaden i sitt sammanhang.

Vid entrén bildar de utvändiga pelarna tillsammans med trärastertaket en förplats innan man stiger in i byggnaden. Stommen är synlig även inne i huset och har påverkat de olika rumsmåtten.

anlita-arkitekt-margen-wigow-villa T4.jpg

Tomtens naturliga nivåskillnader återspeglas i de invändiga nivåerna. Planen är uppdelad i en social del med vardagsrum och kök på en lägre nivå som öppnar sig ut mot  fjärden och en privat del på en övre nivå med sovrum och duschrum som vänder sig in mot den lugna hamnviken. Byggnaden och platsens riktning förstärks av de två gång- och siktaxlarna i sovrumsdelen, som också ökar känslan av öppenhet i planen.

anlita-arkitekt-margen-wigow-villa T6.jpg

De invändiga materialen är få och ljusa med väggar och tak av vitmålad liggande slätspontspanel, ljust grå snickerier, golv av vitoljad björk och hyvlad kalksten.

 

 

 

 

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Villa i sluttning
BOSTÄDER

Villa i sluttning

Arkitektkontor: Margen Wigow Arkitektkontor AB
Villan ligger på en tomt som sluttar brant mot vattnet. Mot gatan har byggnaden en låg profil med få fönster...
Sommarhus Öland
Villor och fritidshus

Sommarhus Öland

Arkitektkontor: Margen Wigow Arkitektkontor AB
Foto: Åke E:son Lindman Ölands karga och vindpinade landskap med vidsträckta fält, låg vegetation och kalkstens formationer har inspirerat till...
Villa Skönvik, Öland

Villa Skönvik, Öland

Arkitektkontor: Margen Wigow Arkitektkontor AB
Sommarhus på Öland, färdigställt 2013.