Terminalbyggnader på Strömkajen

Den stora utmaningen i detta projekt är att i en av Stockholms viktigaste kulturhistoriska miljöer skapa en arkitektur med egen identitet som samtidigt underordnar sig kringliggande paradbyggnader. Utgångspunkten för förslaget är att skapa byggnader utan baksida som i skala och utformning upplevs mer som en möbel/skulptur på kajen än en traditionell byggnad.

De nya terminalbyggnaderna på Strömkajen uppfyller såväl rederiernas önskemål på funktion och logistik samt stadens önskemål om att få byggnader med en gestaltning som motsvarar dess placering i stadens finrum. Kajens öppna karaktär bevaras och siktlinjer mot Saltsjön bibehålls. Byggnaderna utökas för att även ta hand om varulager, miljöstation, serviceverksamheter och skyltprogram – funktioner som idag återfinns på kajen i form av containrar, tillfälliga glasskiosker och en mängd skyltar. Den tredje byggnaden, innehållande varulager för båtarna, kompletteras med kafé och utsiktstrappa. Där kan man ta den perfekta vykortsbilden av slottet eller sitta i eftermiddagsstolen och njuta av utsikten mot Gamla Stan och Söders höjder.

Anlita arkitekt marge 32

Anlita arkitekt marge 33

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Äldrevårdsboende Trädgårdarna
Gruppboende

Äldrevårdsboende Trädgårdarna

Arkitektkontor: Privat: Marge arkitekter AB
I vårdboendet Trädgårdarna står den stimulerande promenaden i fokus både interiört och exteriört. I vårdenheten löper rörelsen längs med atriumgården...
Villa Ekros
BOSTÄDER

Villa Ekros

Arkitektkontor: Privat: Marge arkitekter AB
Villa Ekros ligger i ett villaområde med uppvuxna trädgårdar och en traditionell träbebyggelse i falurött. Idén med den nya villan...
Arkösund
BOSTÄDER

Arkösund

Arkitektkontor: Privat: Marge arkitekter AB
Uppdraget omfattar nybyggnad av fritidshus och bastu i Arkösund utanför Norrköping, förslag till restaurering av befintlig villa från sekelskiftet. På...