Rica Talk Hotel

Inredning av hotell och konferenslokaler

Hotellet inriktas mot mötes- och konferensverksamhet. Genom den intilliggande mässan kan man även erbjuda utrymmen för exceptionellt stora möten. Höga krav på flexibilitet ställs både vad gäller funktioner och evenemang av olika storlek.

I arbetet med utformningen av inredningen har vi strävat efter att underlätta möten mellan människor. Foajén fylls därför med mötesplatser av skiftande karaktär; sittgrupper för samtal, kopieringsstationer, platser för fika och måltider och möten av mer privat karaktär. I form av abstraherad natur utgör inredningen en förlängning av parkmiljön runt Stockholmsmässan. Den gemensamma foajén liknas vid ett landskap med skiftande naturtyper, karaktärer och stämningslägen, där mötesplatserna utgörs av gläntor, täta dungar och paviljonger. Mattor i foajén bildar blomsterängar och stora amorfa former liknande skogstjärnar är ingjutna i kongresscentrets golv. Träd och bark är återkommande referenser för textilier och ytskikt.

Beställare: Stockholmsmässan AB
Färdigställt: maj/augusti 2006

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Äldrevårdsboende Trädgårdarna
Gruppboende

Äldrevårdsboende Trädgårdarna

Arkitektkontor: Privat: Marge arkitekter AB
I vårdboendet Trädgårdarna står den stimulerande promenaden i fokus både interiört och exteriört. I vårdenheten löper rörelsen längs med atriumgården...
Villa Ekros
BOSTÄDER

Villa Ekros

Arkitektkontor: Privat: Marge arkitekter AB
Villa Ekros ligger i ett villaområde med uppvuxna trädgårdar och en traditionell träbebyggelse i falurött. Idén med den nya villan...
Terminalbyggnader på Strömkajen
KOMMERSIELLA LOKALER

Terminalbyggnader på Strömkajen

Arkitektkontor: Privat: Marge arkitekter AB
Den stora utmaningen i detta projekt är att i en av Stockholms viktigaste kulturhistoriska miljöer skapa en arkitektur med egen...