Arkösund

Uppdraget omfattar nybyggnad av fritidshus och bastu i Arkösund utanför Norrköping, förslag till restaurering av befintlig villa från sekelskiftet.

På en tomt mitt i den gamla badorten låg ursprungligen en mindre villa från sekelskiftet omgiven av ett antal hus av varierande karaktär och skick. Successivt har de omkringliggande husen bytts ut mot en ny småskalig trähusbebyggelse med modern karaktär, men med liknande formala grepp i skala och takgestaltning.

Yta: 70+20 kvm.
Landskapsarkitekt: Nivå landskapsarkitektur ab
Klubbhus och bastu färdigställda 2005

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Äldrevårdsboende Trädgårdarna
Gruppboende

Äldrevårdsboende Trädgårdarna

Arkitektkontor: Privat: Marge arkitekter AB
I vårdboendet Trädgårdarna står den stimulerande promenaden i fokus både interiört och exteriört. I vårdenheten löper rörelsen längs med atriumgården...
Villa Ekros
BOSTÄDER

Villa Ekros

Arkitektkontor: Privat: Marge arkitekter AB
Villa Ekros ligger i ett villaområde med uppvuxna trädgårdar och en traditionell träbebyggelse i falurött. Idén med den nya villan...
Terminalbyggnader på Strömkajen
KOMMERSIELLA LOKALER

Terminalbyggnader på Strömkajen

Arkitektkontor: Privat: Marge arkitekter AB
Den stora utmaningen i detta projekt är att i en av Stockholms viktigaste kulturhistoriska miljöer skapa en arkitektur med egen...