Månsson & Hansson AB

Vi har, med nästan 50 år som verksamt företag i Jämtland, en bred kompetens inom arkitektur och konstruktion. Med engagemang och noggrannhet tar vi oss an såväl stora som små uppdrag. Vi erbjuder även tjänster som kontrollansvarig och sakkunnig inom tillgänglighet.

Hos oss kan du få hjälp med ritningar och projektering av nybyggnads-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt. Våra tjänster innefattar bland annat förstudier, utredningar, skisser, ritningar, beskrivningar och beräkningar. Oavsett om du ska söka bygglov, skicka ut ett förfrågningsunderlag eller om du behöver färdiga bygghandlingar kan du vända dig till oss.

Vi arbetar efter principen ”form följer funktion” och ser alltid en inspirerande utmaning i att skapa goda och välfungerande lösningar utifrån beställarens behov och önskemål. Med vår breda kompetens skapar vi förutsättningar för ett kostnadseffektivt och produktionsvänligt byggprojekt. Vi projekterar utifrån användarvänlighet och genomförbarhet utan att göra avkall på det estetiska.

Välkommen till oss på Månsson & Hansson!