Villa m, Gotland

Byggnadens arkitektur tar utgångspunkt i det lokala, kyrkor med trätorn, långsmala ladugårdsformer och fiskebodar. Gemensamt för de tre byggnaderna är vitputsad fasad, tjärat trä och byggnader med en robust karaktär. Villa m framstår med ett självständigt uttryck, men med förankring i det lokala.

Huset placering i landskapet är viktig. Byggnaden ligger bakom en liten upphöjning i landskapet, ansluter till skogen och ett stort fält med enar och kalkberg i dagen, det ger en undanskymd och samtidigt framträdande placering. Allt ekologiskt byggande börjar med husets placering i landskapet. Genom att placera byggnaden utifrån platsens sol- och vindförhållanden kan man redan där vinna energi, alternativt minska energiförlusterna.

Villa m har också en utvecklad utemiljö i anslutning till kök och badrum, som gör att byggnaden kan utökas väsentligt från april-september, ibland även längre.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Villa P&L, Tofta Gotland
BOSTÄDER

Villa P&L, Tofta Gotland

Arkitektkontor: m.arkitektur
Husformen är vinklad för att skapa läskydd i förhållande till ett stort öppet fält åt öster och kalla vindar från...
Villa Furillen, Gotland
BOSTÄDER

Villa Furillen, Gotland

Arkitektkontor: m.arkitektur
Bostadshuset är uppfört i ett nedlagt industrilandskap, mellan kalkbrottet och industribyggnaderna. Ön har vacker natur, karg växtlighet, vackra stränder och...