Lönnqvist & Vanamo Architects

Lönnqvist & Vanamo Architects AB drivs av arkitekterna Max Lönnqvist och Pilvi Vanamo. Båda grundarna har internationell erfarenhet från arkitektkontor och universitet i Sverige, Finland, Danmark, Spanien, Japan och China.

Kontoret arbetar brett inom arkitekturens olika områden från tidiga skisser och utredningar till detaljprojektering. Uppdragen varierar från privata bostäder och mindre ny- och ombyggnationer till internationella samarbetsprojekt. Kontoret har också erfarenhet av offentliga uppdrag inom vård och utbildning.

Varje uppdrag har sina egna utmaningar. Kontorets styrka ligger i att effektivt kunna erbjuda skräddarsydda och kreativa lösningar med stort engagemang och yrkesmässig kompetens, utan onödiga mellanhänder eller dyra administrativa kostnader.

Lönnqvist & Vanamo Architects AB arbetar lyhört och i tätt samarbete med beställaren genom hela processen för att projektet ska uppfylla de gemensamt överenskomna förutsättningarna för form, funktion och ekonomi.

Välkomna att kontakta oss för ett första förutsättningslöst och kostnadsfritt möte.