LINK arkitektur AB

Som arkitekter är vi med och skapar den viktigaste miljön, den du befinner dig i varje dag. Där du arbetar. Där du bor. Där du studerar. Där du övernattar. Helt enkelt där du lever ditt liv. Vi vet att utformningen av staden, byggnaderna, ja hela vår omgivande miljö påverkar oss. Genom att se möjligheter, spränga gränser och utveckla goda förebilder vill vi bidra till en god samhälls- och stadsutveckling. Vi skapar rum för bättre liv.

LINK arkitektur är bland de ledande arkitektkontoren i Skandinavien – när det gäller omsättning, antal medarbetare och antal årligen genomförda projekt. Vår affärsmodell är att skapa värde både för våra kunder och för samhället i stort.

Vi har byggt 15 starka kontor med över 470 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark. Det ligger många möjligheter i att vi har ett kontor geografiskt nära dig, samtidigt som all kompetens och kapacitet i LINK arkitektur är tillgänglig. Detta gör att du som kund kan nyttja lokalkännedomen hos ditt närmsta LINK-kontor.