Göteborg Energi Marieholm

Om- och påbyggnad av kontor/verkstad för Göteborg Energi

Uppdraget bestod i att utreda möjligheter till samlokalisering av olika verksamheter inom GE och ta fram skisser för utökad kontorsverksamhet på Göteborg Energis anläggning i Marieholm. Uppdraget innefattade även bygg- och inredningsprojektering. Anläggningen omfattar flera byggnader med verkstäder, förråd, garage och kontor. Möjligheten att bygga ut eller bygga på huvudbyggnaden alternativt bygga om någon av de övriga byggnaderna utreddes. Man valde att bygga på befintlig huvudbyggnad med en våning. Verkstäder och garage flyttades bort från personalbyggnaden och omplacerades i andra byggnaderna på området. Efter ombyggnaden inne håller huvudbyggnaden kontor, omklädningsrum och lunchrum för enheten Service EL, 110 personer i öppna kontorslösningar.

Utmaningen i projektet låg i att utifrån husets befintliga struktur som stomme, trapphus, skyddsrum, tegelfasad, plåtfasad etc skapa en välfungerande och estetiskt tilltalande byggnad, samt att införa flexibla öppna kontorslösningar för personal som tidigare arbetat i cellkontorslösningar. Bef byggnad var redan tidigare påbyggd med en våning. Fasaden bestod av rött tegel samt trapetskorrugerad gul plåt. Nya och gamla påbyggnader kläddes med mörk silverfärgad sinusformad plåt och det röda teglet säckskurades med grått fogbruk.

 

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Skara Stadshus
INREDNING

Skara Stadshus

Arkitektkontor: Lindfors Arkitektkontor AB
Den tidigare Djäkneskolan i Skara, ritad av Helgo Zettervall 1871, har byggts om till Skara Stadshus. Lindfors Arkitektkontor AB blev...
Lindome Församlingscentrum
ÖVRIGT

Lindome Församlingscentrum

Arkitektkontor: Lindfors Arkitektkontor AB
Total ombyggnad av Lindome Församlingcentrum.
Vallersvikskyrkan
Offentliga lokaler

Vallersvikskyrkan

Arkitektkontor: Lindfors Arkitektkontor AB
Nybyggd kyrka för Vallersviks ekumeniska församling i Vallersvik, Frillesås.