Levande Arkitektur i Skåne AB

Foto: Karin Höijer
Foto: Karin Höijer


Levande Arkitektur i Skåne
startades 2006 och är inriktat på husbyggnad och markplanering. Inre och yttre miljö hör alltid ihop, det ena kan inte utformas oberoende av det andra. Därför tar jag ett samlat grepp och ritar både hus och trädgårdar. Slutresultatet blir en harmonisk helhet som är både funktionell och vacker – värden som varar.

Ingen människa är den andra lik, därför blir husen det inte heller. Men vi lägger alltid stor vikt vid användandet av sunda, naturliga material, genomtänkta och vackra detaljer, generösa ljusinfall och utblickar.

Välkommen att kontakta mig, så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa till med just ditt projekt!

Karin Höijer
Arkitekt SAR/MSA