Landström arkitekter AB

Landström Arkitekter strävar efter att balansera mellan erfarenhet och nytänkande.

Landström Arkitekter AB ägs och drivs av arkitekt SAR/MSA Anders Landström sedan 1997. Kontoret sysselsätter för närvarande 7 personer. Vi arbetar med projekt som spänner från större fritidshus och villor i unika miljöer till offentliga byggnader, komplexa ombyggnadsprojekt och utvecklingsprojekt inom trätungt byggande. Landström Arkitekter strävar efter att balansera mellan erfarenhet och nytänkande. Vi försöker också ge uttryck åt de unikt svenska karaktärsdragen. Tillsammans med mycket höga kvalitetsambitioner är det grunden i vår arkitektursyn. Den ursprungliga arkitektrollen att medverka i hela byggprocessen, från utformning till genomförande, har visat sig viktig för ett bra resultat. Detta medför att vi ofta driver projekten tillsammans med ett samverkande byggledningsföretag.