Hägernäs strand, Täby

Projektet avser friytor såsom strandpromenader, strandpark och ett nytt vattennära torg i Hägernäs Strand i Täby.

Tidigare var Hägernäs en av landets första flygflottiljer, F2. Catalinatorget liksom strandpromenader och strandpark skapar en offentlig zon närmast vattnet och är en del av den strandpromenad som löper från Täby centrum till Arninge. Torget har getts en modern stenbeläggning i svart och gul mönsterläggning och sluttar svagt mot den hårda kajen. Projektet började som ett parallellt uppdrag 1996. Gestaltning och projektering av strandpromenader och strandpark tog sin början 2002 och gestaltning och projektering av Catalinatorget påbörjades 2003. Södra strandparken färdigställdes 2005 och Catalinatorget färdigställdes 2006. Norra strandparken beräknas stå färdig 2007.

Beställare: JM AB
Plats: Catalinatorget, Täby
Landskapsarkitekt: Landskapslaget genom Ingbritt Liljekvist, Staffan Tapper, och Gudrun Rabenius

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Östra Gymnasiet, Huddinge
Idrottsanläggningar

Östra Gymnasiet, Huddinge

Arkitektkontor: Landskapslaget AB
Landskapslaget gestaltade och projekterade utemiljön kring ny gymnasieskola och idrottshall i Trångsund. Inbjuden tävling 2000, 1:a pris Gestaltning och projektering 2002-2004. Byggår...