Grönplan för park- och naturområden i Hässleholms kommun

Vårt uppdrag var att arbeta fram avsnittet om parkernas kvalitet och utveckling.

Under hösten 2000 färdigställde Hässleholms kommun sin grönplan för Hässleholms tätort. Arbetet innebar inventering av ekologiska, estetiska, sociala och kulturella värden. Vi levererade kortfattade utvecklingsförslag för parkerna, en helhetsbedömning av stadsdelarnas tillgång på grönska och en analys av befintliga grönstråk samt förslag på nya. Materialet sammaställdes och presenterades i Auto CAD.

Beställare: Stadsarkitektkontoret
Plats: Hässleholm kommun
Arkitekt: Kerstin Torseke Hulthén

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Hamntorget i Ystad
UTEMILJÖ

Hamntorget i Ystad

Arkitektkontor: Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB
Hamntorget ligger i anslutning till den nya terminalen för Bornholmskatamaranen och järnvägsstationen. Torget är en knutpunkt för stadens kommunikationer, båt,...