Kjellander Sjöberg

Kjellander Sjöberg är ett arkitektkontor med ett internationellt sammansatt team som leds av fyra delägare: Ola Kjellander, Stefan Sjöberg, Mi Inkinen och Lena Viterstedt. Kontoret har allt sedan starten 1998 vunnit erkännande för sitt arbete inom samtida arkitektur och stadsbyggnad, liksom för sitt aktiva deltagande i samtidsdebatten och är idag ett av landets mest ansedda kontor inom bostads- och stadsbyggande.

Kjellander Sjöberg har uppmärksammats för en rad intressanta projekt och tävlingsvinster och är publicerade i ett flertal böcker och magasin. KS har medverkat på arkitekturutställningar i bl.a. Stockholm, Venedig, Rom och New York samt initierat egna utställningar som t.ex Commoing Kits, en utställning om urban gemenskap på Form/Design Center.

The Forests of Venice, Venedigbiennalen. Foto: Adam Mørk

 

Commoning Kits – en utställning om urban gemenskap, mötesplatser och delning.


KS arbetar med uppdrag inom stadsutvecklingsområden med bostadskvarter och integrerade verksamheter både i Sverige och internationellt. Söderhov vid Söderstadion, institutsområdet Stora Sköndal, samt bostadskvarteret Etaget i Stockholm och kulturkvarteret i Östersund är exemepel på detta.

Söderhov kring Söderstadion i Stockholm.

 

Stora Sköndal, institutionsområde på 84 ha i Stockholm.

 

Kulturkvarteret Östersund

Utbyggnaden av stadens periferi och kringområden är en viktig utmaning. Vi vill skapa stadsutveckling med sunda och livliga miljöer som blir bättre integrerade i stadens större sammanhang. Hållbarhet som bidrar till människors livskvalitet. Kvaliteter vi ser i t .ex Sege Park i Malmö och Sjöterrassen i Fittja som nominerades till bostadspriset 2016.

Inom bostadsbyggandet arbetar vi både med hyresbostäder och bostadsrätter, för allmännyttiga företag och privata bostadsproducenter. Vi är 46 medarbetare med olika kompetens och bakgrund inom arkitektur, stadsbyggnad och urban design.