KAWA arkitektur AB

KAWA arkitektur grundades 2003 och drivs av Katarina Wahlström arkitekt SAR/MSA.

Vi arbetar i gränslandet mellan landskapsarkitektur, arkitektur och inredning. Det viktiga är inte vilken typ av uppdrag men den relation och det samarbete som kan skapas med en ambitiös beställare. Med en noggrann analys av platsen och en lyhörd dialog med beställaren formulerar vi uppdragets specifika förutsättningar och potential. En bas i processen för att ta fram ett arkitektoniskt svar för varje uppgift.

KAWA driver också egna utvecklingsprojekt för att undersöka saker vi brinner för och vill skaffa oss mer kunskap om. Ett arbetssätt där vi ser möjligheter att själva initiera projekt för intressanta beställare.

Vårt mål i varje projekt är skapa arkitektur utifrån ett ekonomiskt och hållbart perspektiv där beställaren får ut mest möjligt utifrån uppdragets specifika förutsättningar. Det innebär bl a att vi för både nybyggnad och ombyggnad försöker uppnå flexibla och hållbara lösningar med miljövänliga material som klarar förändringar och tillägg över tid.

Katarina Wahlström, arkitekt SAR/MSA
Utbildad vid Bergen Arkitekthögskola, KTH Arkitektur, Stockholm och postgraduate KKH Arkitektur 2003, Stockholm. Tidigare anställd på arkitektkontor i Stockholm och i Schweiz sedan 1986. Under perioder även verksam som lärare och gästkritiker på KTH-Arkitekturskolan.

Mer information på: www.kawa.se