Kask arkitekter AB

Kunskap, erfarenhet och framtid.

Kontoret bildades 1970 med professor Nils Ahrbom och fick 1990 sin nuvarande form. Vår specialitet är just HUS – där funktion, estetik och förändrbarhet skall sammanvävas till en stark totalekonomi. Certifierad kontrollansvarig nivå K samt nivå K (dispens 2012).